Investice do kulturní krajiny Krušnohoří

05.11.2019 07:44

Investice do kulturní krajiny Krušnohoří

Rozhovor s Jaroslavem Duchanem, realizátorem projektu Modernizace vybavení pro rozvoj tradiční zemědělské výroby.

V roce 2019 jste realizoval projekt, který byl zaměřen na modernizaci mechanizačního vybavení farmy a zlepšení podmínek pro skladování sena. Realizaci projektu finančně podpořila MAS Krušné hory o.p.s. Jak jste se o takové příležitosti dozvěděl?

O existenci MAS Krušné hory o.p.s. jsem se dozvěděl při rozhovoru s kolegou farmářem, který od nich měl podpořen svůj projekt. A tak jsem se začal více zajímat o činnosti MAS Krušné hory (www.mas-krusnehory.cz) v našem regionu. Zjistil jsem, že realizují Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory pro období 2014 – 2020, v rámci které mimo jiné podporují také projekty zemědělců směřující ke zlepšení mechanizačního a technologického vybavení, zavádění inovací a podobně. A vzhledem k tomu, že i já na své farmě plánuji řadu rozvojových investic, zkusil jsem s žádostí o podporu předložit svůj projekt, jehož předmětem bylo pořízení obraceče a shrnovače píce a zbudování zpevněné plochy pro skladování sena.

 

Hospodaříte v horské oblasti Krušných hor, v celkem nepříznivých podmínkách, na co zemědělskou výrobu zaměřujete?

Právě s ohledem na horší výrobní podmínky zaměřuji zemědělskou činnost na pastevní chov skotu, ovcí a koz. Základní stáda momentálně čítají 35 ks masného skotu Aberdeen angus, 60 ks ovcí kříženek plemen Suffolk, Charollais a Zwartbles a 60 ks koz kříženek plemen Hnědá krátkosrstá, Sánská a Burská. Ovce a kozy chováme převážně k lepší údržbě horských pastvin, zejména kvůli jejich vysoké svažitosti. Hospodařím celkem na 116 hektarech převážně luk a pastvin, tzv. trvalých travních porostech. A aby celkový koncept hospodaření v horských podmínkách Krušných hor spojený s udržováním kulturní krajiny dával smysl, činím tak v konceptu ekologického zemědělství, což znamená s akceptováním přirozených podmínek pro chovaná zvířata a s minimem zásahů, které by měly negativní dopad na okolní přírodu a krajinu.

 

V čem vám realizace projektu nejvíce pomohla?

Horská oblast a s tím spojené větší množství srážek a menší počet slunečných dní, představují zhoršené podmínky pro výrobu objemných krmiv a s tím spojenou údržbu krajiny. Právě proto jsem se rozhodl pořídit obraceč a shrnovač píce, stroje, které zefektivní výrobu kvalitního krmiva a současně budou s ohledem na menší počet přejezdů také šetrnější k půdě. Zároveň s nákupem těchto strojů jsem se rozhodl udělat i novou podlahu v přístřešku na skladování krmiva a tím zajistil udržení kvality skladovaného krmiva a minimalizoval ztráty skladováním.